Swix

I denne serien forsøker vi å tette alle kunnskapshullene om skismurning som gjør at mange mosjonister sliter med glid og feste. I denne artikkelen prøver vi å oppklare hva rilleverktøy er, deres funksjon og hvordan de brukes best. Nede i artikkelen finner du også link til Swix´ egen brosjyre med rilletips- og forklaringer.

Harald Bjerke (t.v.) har vært produktsjef i Swix og står bak mange av deres nyvinninger, bl.a. Blå Extra, Cera-smurningene og ikke minst Swix´ legendariske stripe-design. Henrik Johnsen (t.h.) er Swix´ nåværende racingsjef med ansvar for langrenn, skiskyting og turrenn i Norge. Foto: turrenn.net.

Dette er del 8, om rilling. Her kan du lese del 1; grunnleggende om skivalg og del 2; selve skiens egenskaper (m/ gjesteopptreden av Sportsbua i Trondheim)del 3 om snøen og dens egenskaperdel 4 om selve skismurningen og dens komponenterdel 5 om tørrvoks og klister, del 6 om glid og børsting og del 7 om smurningspåføring og nye og spesielle løsninger.

Swix´ beste menn

Turrenn.net får hjelp av racingsjef i Swix, Henrik Johnsen og en av Swix´ mest sentrale skikkelser, Harald Bjerke. Henrik har jobbet i Swix i 7 år. Han har ansvaret for racingservice innen langrenn, skiskyting og turrenn i Norge, og i tillegg sponsoroppfølging blant norske løpere. Harald er nå pensjonert, men har tidligere jobbet som produktsjef i Swix fra 1972 til 2013. I dag er han produktsjefsassistent og ‘museumsdirektør’ for Swixmuseet. Han har blant annet vært med å utvikle Blå Extra, Cera F og Cera Nova. Hvis du leser Thor Gotaas murstein av en bok, Birken, er Harald dessuten behørig nevnt der. Det disse to ikke vet om skismurning er ikke verd å vite.

Del 8, rilleverktøy og rilling

– Feil rilling kan ødelegge jobben man har gjort med de tre andre operasjonene. Feil bruk av smørejern kan i verste fall ødelegge skiene. For lite børsting, dvs. fortsatt voks i sålen vanskeligjør rilling.


Harald Bjerke, Swix.

Overordnet om rilleverktøy

Går det an å forklare helt grunnleggende hva et rilleverktøy er, altså hvilke deler/komponenter det (vanligvis) består av, og hvordan det fungerer? Er det for eksempel hjul som “borer” seg ned i sålen eller en form for kniv som skjærer?

Swix: -Det finnes i hovedsak tre typer rilleverktøy:

Swix strukturverktøy T048P. Foto: Swix.

A) Valser (ruller) som presser struktur inn i skisålen som roterer i fartsretningen. Finnes som rett, brutt rett V eller skruestruktur. (F.eks. Swix T048P, se bilde t.v. Klikk på bildet for større versjon)

 

 

 

 

 

Swix strukturverktøy T047G. Foto: Swix.

B) Valser (ruller) som presser struktur inn i skisålen og roterer mot fartsretningen ved hjelp av et gear, (tannhjul). Setter noe dypere struktur enn A. Finnes som rett, eller brutt rett V struktur. (F.eks. Swix T047G, se bilde t.v. Klikk på bildet for større versjon)

 

 

 

 

 

Swix strukturverktøy T0401. Foto: Swix.

C) Statisk strukturstål med kniver med forskjellig avstand, dybde og skarphet. Gir rettlinjet struktur. (F.eks. Swix T0401, se bilde t.v. Klikk på bilde for større versjon)

 

 

 

 

 

Er det da også slik at hjulene eller knivene “finner” fordypningene (strukturen) som allerede er i sålen og plasserer seg perfekt i disse når man bruker rilleverktøyet og forbedrer strukturen (eller kan man hvis man plasserer rilleverktøyet ´skjevt´etc., gjøre mer skade enn gang?

Swix: -Jern av type C plasserer rillene likt ved andre gangs gjennomkjøring. A og B er avhengig av at man starter på nøyaktig samme sted, men det er ikke ‘skadelig’ om så ikke skjer.

Mønster

Rilleverktøyet skal slik turrenn.net har forstått utvide eller forsterke strukturen som allerede er i skien. Samtidig snakkes det om mange ulike former for mønster man kan lage med rilleverktøy. Hvor mange ulike slike mønster finnes, og kan man si at et mønster er bedre enn andre?

Swix: -Målet er å forbedre eksisterende struktur for å få bedre glid og ‘feeling’ (skøyting). Rilling er ingen eksakt vitenskap. Erfaring og testing på stedet er avgjørende. Det finnes sikkert over 100 forskjellige mønster. I hovedsak er det tre hovedtyper; Rett, brutt V og kryss-struktur. Tendensen er at rett struktur brukes mest i klassisk og kryss-struktur i skøyting.

Eksempler på valser med rette strukturer. Ill.: Swix.

Har mønstertype noen sammenheng med strukturdybde, eller antall mm på valsen/strukturstålet?

Swix: -Strukturen eller mønstertypen du får fra et statisk strukturstål som i T0401 gir dypere struktur enn dem som ruller. Dette er som regel ønskelig på våt snø.

Børsting, rilling, glider og skraping; en potensielt ødeleggende kombinasjon?

Hvordan er forholdet mellom børsting, rilling, legging av glider og skraping: kan én dårlig operasjon ødelegge for de andre og hva bør man eventuelt være mest grundig med?

Swix: -Feil rilling kan ødelegge jobben man har gjort med de tre andre operasjonene. Feil bruk av smørejern kan i verste fall ødelegge skiene. For lite børsting, dvs. fortsatt voks i sålen vanskeligjør rilling.

Mer konkret om bruk og valgmuligheter:

I Swix´ brosjyre for rilling (klikk på linken for å laste ned brosjyren) skilles det mellom rilling for skøyting og for klassisk. Kan man si noe om at det er viktigere å bruke rilleverktøy for den ene stilen enn den andre? Er det noen andre generelle grunnregler man bør ta med seg om forskjellen på rilling for klassisk og skøyting?

Swix: -Rett rilling i klassisk er spesielt viktig når det blir våtere forhold; F.eks. i Birkebeineren fra Sjusjøen og ned, blir det ofte temperaturstigning. Man må dog passe på å ikke sette for grov struktur da det ofte er kaldt på starten. Grov struktur fungerer dårlig på kald snø. Velg derfor gjerne en medium som 0,5mm eller 0,75mm.

I skøyting er ‘feeling’ like viktig som fart. Begrepet kan virke noe diffust, men avgjørende for valg av skøyteski. Dette handler bl.a. om hvor gode skiene er å gå på i motbakke. Skruestruktur brukes for å oppnå dette.

Forskjell på strukturstål og valser?

Hva er forskjellen på ´strukturstål´ og ´valser´ ?

Swix: -Valser ruller og strukturstål er fast (statisk) (som med Swix T0401)

I Swix´ brosjyre for rilling beskrives en hel del mulige rilleløsninger for ulike utgangsstrukturer, snøforhold og temperaturer. Går det an å oppsummere disse til noen kortere og enklere prinsipper?

Swix:

  • Rett struktur i klassisk
  • Kaldt og ny, fin snø; Fin struktur og lite trykk
  • Varmere og kornet snø: Grov struktur og mer trykk
  • Skøyting: Skruestruktur på kaldere enn 0°C.
  • Rett 1mm med brutt V på varmere enn 0°C, mer trykk på bakskien.
Eksempler på valser med brutt V-struktur. Ill: Swix.

Hvordan arbeide med rilleverktøyet

Litt mer konkret om press på/med verktøyet: slik turrenn.net har skjønt skal man presse rilleverktøyet ned i sålen. Det er lett å tenke seg at dette kan gjøres helt feil, og at man skal presse med forskjellig kraft avhengig av type rilleverktøy, snøforhold, struktur på sålen fra før. Kan man også her si noen generelle regler for hvordan man på rett måte bruker kraft/press når man bruker rilleverktøy på ski?

Swix: -Mindre kraft på kalde forhold, mer på varmere og våt snø. På skøyte ski mer kraft fra helen og bakover. Med ‘Press’ verktøyene T048P og T0423 kan man bruke relativt mye kraft. Med T0401, som skjærer, bør man bruke mindre kraft. En struktur som er satt med T048P, T047G eller T0423 vil som regel forsvinne etter neste gangs bruk av smørejern, mens T0401 vil sitte lengre i.

På siste side i Swix´ brosjyre for rilling står det en prosedyre ved valg av struktur. Punkt nummer 1 er ´sjekk snøtype/temperatur/luftfuktighet´. Men hvilke kriterier skal man da se etter og hvordan velger man rilling på bakgrunn av disse kriteriene (eks.: hvis man finner ut at det er 3 dager gammel snø, hvordan bruker man denne informasjonen når man tar de påfølgende valgene om rilling)?

Swix: – Ta et eksempel: 3 dager gammel finkornet snø, -6°C og luftfuktighet 70%. Fra tabellen kan man finne under ‘Rett’ struktur, et finere rett rillejern, 0,5mm, som f.eks. i T0401F, eventuelt T047-L02. Et alternativ i tabellen er ‘Brutt V’ struktur, 0,3mm som i T0423030V eller T047G-V03. Hva som fungerer best må testes.

Et annet eksempel: Ved 0°C, 3 dager gammel snø og luftfuktighet 70% kan man prøve et grovere rett rillejern/strukturstål, 1mm som f.eks. i T0401G, T0423100G eller T047-L1005. Et alternativ er ‘Brutt V’, 0,75mm som i T0423075V eller T047G-V075.

Swix school kan de se noen youtubevideoer om rilling.

 

 

 

 

 

 

 

Write A Comment