Swix

I denne serien forsøker vi sammen med swix å tette alle kunnskapshullene om skismurning som gjør at mange mosjonister sliter med glid og feste. I denne artikkelen snakker vi – i tidens ånd, og før påsketid – litt mer om klister.

Harald Bjerke (t.v.) har vært produktsjef i Swix og står bak mange av deres nyvinninger, bl.a. Blå Extra, Cera-smurningene og ikke minst Swix´ legendariske stripe-design. Henrik Johnsen (t.h.) er Swix´ nåværende racingsjef med ansvar for langrenn, skiskyting og turrenn i Norge. Foto: turrenn.net.

Dette er del 9, om klister. Her kan du lese del 1; grunnleggende om skivalg og del 2; selve skiens egenskaper (m/ gjesteopptreden av Sportsbua i Trondheim)del 3 om snøen og dens egenskaperdel 4 om selve skismurningen og dens komponenterdel 5 om tørrvoks og klister, del 6 om glid og børsting , del 7 om smurningspåføring og nye og spesielle løsninger og del 8 om rilleverktøy og rilling.

Swix´ beste menn

Turrenn.net får hjelp av racingsjef i Swix, Henrik Johnsen og en av Swix´ mest sentrale skikkelser, Harald Bjerke. Henrik har jobbet i Swix i 7 år. Han har ansvaret for racingservice innen langrenn, skiskyting og turrenn i Norge, og i tillegg sponsoroppfølging blant norske løpere. Harald er nå pensjonert, men har tidligere jobbet som produktsjef i Swix fra 1972 til 2013. I dag er han produktsjefsassistent og ‘museumsdirektør’ for Swixmuseet. Han har blant annet vært med å utvikle Blå Extra, Cera F og Cera Nova. Hvis du leser Thor Gotaas murstein av en bok, Birken, er Harald dessuten behørig nevnt der. Det disse to ikke vet om skismurning er ikke verd å vite.

Del 9, klister spesial

Jo ‘kaldere’ klister du bruker jo bedre slitestyrke.


Harald Bjerke, Swix.

For å starte helt grunnleggende, kan man si at som hovedregel skal klister brukes på gammel snø, og den kan være ´varm´ fuktig eller kald, men aldri nysnø, og spesielt ikke kald nysnø?

Swix: -Riktig, klister brukes i hovedsak på omdannet, kornet eller grovkornet snø. Enkelte klistre går også inn i noe finkornet, fuktig snø. Aldri på kald nysnø.

KN44 Nero Universal klister kom til årets sesong og er et mer slitesterkt klister, ifølge Swix. Ill: Swix.

Vi snakket tidligere om hva tørrvoks består av, hvilke komponenter er klister bygget opp av, og varierer andelen av disse komponentene i ulike klistertyper (på samme måte som før tørrvoks)?

Swix: -Klister består av syntetiske harpikser, gummi og oljer.

Er det de samme tre hovedparameterne som gjelder for klister, som for tørrvoks når man skal velge dagens voks; lufttemperatur, snøens alder og luftfuktighet?

Swix: -Ja; lufttemperatur, snøens alder og beskaffenhet er viktigst. Luftfuktighet teller også.

Mellomlagsklister viktig

Vi snakket også sist vi var innom klister om at det er vanlig å legge tre lag; grunnspray, fiolett spesial (KX) og rødt eller universal. Er dette en ´standard´ oppskrift man stort sett kan velge eller finnes like mange kombinasjoner avhengig av dagens føre som for tørrvoks?

Swix KX35 er spesielt godt egnet som mellomlagsklister (for bedre moststand mot slitasje) forklarer Harald Bjerke i Swix. Ill.: Swix.

Swix: -Legg alltid på grunnklister, gjerne spray (KB20C) først; et tynt lag som umiddelbart jevnes ut med kork eller håndbak. La tørke noen minutter ved romtemperatur. Skal man gå en kortere tur, 10 km eller mindre, kan dagens klister legges rett på grunnklisteret (KB20C). Ved lengre turer legg på KX35 Fiolett Spesial som mellomklister, det forhindrer at dagens klister forskyver seg bakover.

… er det da også for klister (som for tørrvoks) topplaget man må tenke mest på (jmf. temperatur, luftfuktighet og snøens alder)?

Swix: -Ja, det stemmer.

Droppe klisterbase på kortere turer?

 …kan man droppe baseklister på kortere turer (eks. 5-15 km)?

Swix anbefaler base-/grunnklister på alle turer med klisterforhold og -smurning. Ill.: Swix.

Swix: -Det anbefales å bruke grunnklister også på kortere turer. Det kan være ganske stor slitasje da snøen er ofte er grovkornet.

Forrige gang vi var innom klister ble ´mellomklister´ også brukt som begrep. Da snakket vi om det samme som vi gjorde over her, med andre ord?

Swix: -Ja, mellomklisteret er klisteret mellom grunnklister og toppklisteret. Det er som nevnt over som regel KX35 (evt.KN33 Nero) og brukes for å redusere slitasjen på sistelagsklisteret samt å forhindre at det myke sistelagsklisteret forskyver seg.

Klister med dekning og andre løsninger

Vi har allerede også skrevet litt om klister med dekningEr det andre ting man kan dekke klisteret med, som fluorspray, eller andre voksløsninger enn VR fiolett og blå?

Swix: -Fluorspray kan brukes ved skiftende føre dvs. fra grovkornet til finkornet for å unngå ising, men vær obs da festeegenskapene kan reduseres. Dette brukes relativt lite.

V45 Fiolett Spesial og V40 Blå Extra kan også brukes til dekning.

Nytt råstoff i Neroklisteret

Vi har også så vidt snakket om Neroklisteret før. Hvordan er det tatt i mot blant kundene?

Swix: -Det er meget godt mottatt.

Hva er det med Neroklisteret (da tenker jeg på konkrete komponenter i klisteret) som gir det de fordelene det har?

Swix: -Neroklister KN44 inneholder et nytt råstoff som gir de gode egenskapene. Det er en type universal klister med stort spenn, dvs. tåler skiftende forhold og er et av de klistrene som tåler mest finkornet snø. Det sitter også godt på skiene.

Det skulle også komme en ny utgave i år for kaldere føre (KN33), den er kanskje da stort sett lik i egenskaper, men kun med den forskjellen at den er laget for kaldere forhold?

Swix: -Riktig. Sitter bedre på skiene og tåler mer slitasje. Det er seigere.

3 Ulike klister´strategier´ for mosjonister

For undertegnede kan det virke som at man som mosjonist kanskje kan velge én av tre måter å forholde seg til klister på, og kanskje spesielt topplaget, også når man tar pris i betraktning; 1) enklest: alltid satse på universal VM, 2) litt mer komplisert og bedre resultat: satse på den av variasjonene rødt, fiolett, blått, som skal passe best til dagens føre 3) best resultat: satse på de to Nero-variasjonene?

Raskeste måten å komme seg ut på ski når det er klisterføre er med – bokstavelig talt – klister på boks, sier Swix. Ill.: Swix.

Swix: 1) Det raskeste er å bruke KB20C spray grunnklister med K65 Universal Quickklister på boks. Det er renslig og enkelt, men det er viktig å vente noen minutter før skiene legges på snøen. Det fungerer dessuten best på plussgrader. Universal quickklister passer fint for påsketuristen, og blir det mye slitasje på smøringen, kan man supplere med K65 underveis.

2) Å bruke dagens tubeklister i rødt, fiolett eller blått gir bedre slitestyrke enn Quickklisteret, men husk alltid å legge KB20C spray grunnklister først.

3) En god universalklisterblanding vil være KB20 spray grunnklister med KN33 (Nero) som mellomklister og KN44 Nero som topping. Drar det nedover mot null grader kan man bruke KN33 Nero uten KN44.

Klisternes slitestyrke

Har klisterne noen ulik grad av slitestyrke, jeg brukte selv universal silver klister under Tartu skimaraton (hardt, isete og temperatur rundt 0 grader) og det var borte etter 7-8 km?

Swix: -Jo ‘kaldere’ klister du bruker jo bedre slitestyrke. Dvs. blått holder lengre enn fiolett og  rødt. Oppbygging med mellomklister KX30 Blått eller KX35 Fiolett Spesial er avgjørende for slitasjen. I Tartu kunne du sannsynligvis gått på KB20C grunnklister +KX Blått + KX35 Fiolett Spesial (evt. KN33 Nero).

Fordeler og ulemper med klister på boks / spray

Når det gjelder sprayer og bokser med klister; er det andre fordeler og ulemper med de enn at det går raskere å påføre og er mindre kliss (fordeler), men at de slites av fortere (ulemper)?

Swix: -Fordelene med spray/quick klister er:

  • enkelt å legge på
  • renslig
  • økonomisk i bruk
  • kan legges raskt på. F.eks. gi nytte et par km i avslutningsbakken i Marcia Longa. (Normalt skal man vente 5 min. før skiene legges på snøen for bedre holdbarhet)

Ulempene:

  • større slitasje
  • ventetid før skien legges på snøen

Nye variasjoner neste år med enda mer miljøvennlig profil

Klister er ofte tungt å få presset ut av tuben, og av og til kan tuben gå i stykker. Hvordan kan man bøte på det, kan man varme opp tuben og innholdet på noen måte?

Swix: -Klister bør generelt legges på innendørs. Unntak kan være f.eks. påsken med mange plussgrader. Klister kan varmes opp med varmepistol, smørebrenner, eller varmebad.

Det finnes nå et sett med to klister pensler fra Swix som er kjekt å bruke sammen med varmepistol.

Kan man forvente nye klistervariasjoner /-produkter fra Swix også neste år?

Swix: -Ja, det vil komme diverse nye produkter fra Swix både på feste og glid i de kommende årene. Det jobbes b.a. med ny enda mer miljøvennlig teknologi.

 

 

 

 

 

 

Write A Comment