Den første sesongen med et styrket kritisk blikk på fluorbruk er over. Norges Skiforbund har forbudt fluor i yngre aldersgrupper og flere arrangører har begynt å tenke nøyere gjennom problematikken. Turrenn.net har spurt daglig leder i Birken Eirik Torbjørnsen og sportssjef i Vasaloppet Tommy Höglund hvordan de opplever fluorutfordringen og hva de planlegger fremover.

Birkebeinerrennet skriver på sine hjemmesider at det er fluorforbud i deres barne- og ungdomsrenn, og at de først og fremst satser på holdningsendring blant de voksne deltakerne og Swix´ (partner) fluorfrie produkter og -tips.

Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken. Foto: Birken.

Eirik Torbjørnsen, hva er bakgrunnen, med deres ord, for at dere har valgt å starte med tiltak med tanke på fluorproblematikk?

-Det handler om at Birken er et svært arrangement for mosjonister. Vi ønsker å fremstå bærekraftig – vi ønsker å ha holdninger til de vakre og flotte omgivelsene som vi er så heldige å få gå i. Vi har et ansvar for å vise at vi er en samfunnsaktør med holdninger til dét. Så er det også det aspektet å forvalte natur, og helsa til mennesker. Det siste er jo mer relevant enn utslippet til naturen. Vi har ansvaret for veldig mange tusen mennesker; på ski var det 17 000 deltakere i år og det er mange av de som har vært i en smørebod på forhånd.

Hvilke erfaringer gjorde dere i år?

-Vi er en veldig stor rennarrangør og ønsker å følge de strømninger som utspiller seg i Norges Skiforbund, og er veldig glade for at de har kommet i gang med tester. Gjennomføringen av fluorkontroll på Sjusjøen, med representanter fra forbundet under Ungdomsbirken, det er bra. Det skal være fluorfritt. Der ble det testet mange ski og vi håper at de holdningene vi har forfektet i sum er positive blant deltakerne. 9 av 10 skipar ga grønt utslag under testene. 5% var røde (sterk indikasjon på fluorbruk; red. anm.) og 5% var gule (indikasjon på fluorbruk, red. anm.).

-Men vi har ikke noen spesielle tiltak og det er ikke aktuelt å forby fluor i våre turrenn (Birken-rennene utenom ungdomsbirken, red. anm.).

HVA ER EGENTLIG PROBLEMENE MED FLUOR? LES SVARENE FRA MILJØDIREKTORATET, TØFF UTEN FLUOR, FIVH OG SWIX

-Vår holdning er at vi ønsker fluorfrie alternativer. Det store volumet av deltakere bør kunne velge fluorfritt fordi det finnes gode alternativer. Det er ikke så mye om utslipp i natur, fordi skiene er jo børstet og rengjort før renn. Men det er en betydelig helserisiko i smøreboden, og i tillegg er jo fluoravfallet fra prepareringen viktig å ta hånd om så det ikke kommer ut i naturen. I samarbeid med Swix har vi tilbudt fluorfrie smøretips og deltakerne skal i utgangspunktet kunne be om fluorfrie alternativer hos smøreservicen når de må smøre om underveis i rennet.

-Men det viktigste er holdningene, og vi er ansvarlige for norsk folkehelse og natur.

Har dere fått noen spesielle tilbakemeldinger fra deltakerne eller smøreteamene?

-Ja, vi har fått gode tilbakemeldinger på at vi gikk ut sa hva vi mente. Folk er positive til at vi forfekter bærekraft og holdningene til vår felles naturressurs.

-Vi sitter dessuten nå og går gjennom deltakerundersøkelsen fra årets renn. Her ser vi at det er mange som bryr seg om bærekraft. Men forsøpling er en viktigere problematikk her enn fluor.

Har dere noen planer om endringer eller justeringer for neste år?

-Vi har en god dialog med produsenter, samarbeidspartnere og forbund. Smurningstestere er hjertelig velkomne også neste år til UngdomsBirken. Vi ønsker å fortsette med holdningsskapende verdier og ellers følger vi retningslinjene til langrennskomitéen i NSF.

Så det er ikke aktuelt å forby fluor helt med det første?

-Per nå er det ikke til vurdering å forby fluor for den allmenne deltakeren. Vi tror mer på holdningsskapende arbeid mot begrensede utslipp av avfall og helseskade i smøreboden. Vi vil vise at vi har meninger og holdninger, men en forbudslinje mener vi ikke er en riktig retning å gå.

Vasaloppet meldte i desember 2018 at de tar bort alle fluorholdige produkter fra den offisielle smøreservicen de tilbyr Vasaloppdeltakerne. Tommy Höglund, sportssjef for Vasaloppet sier de ble bekymret da de ble klare over tester fra startområdet i Sälen – og at de i hvert fall ikke vil rygge i årene fremover.

Tommy Höglund, hva er bakgrunnen for beslutningen om å slutte å tilby fluor i deres smøreservice?

Tommy Höglund er sportssjef i Vasaloppet. Foto: Tommy Höglund / Vasaloppet.

-Det er ingen tvil om at det er forskning, og tydelige resultater derfra, som viser at PFOA (den kjemiske betegnelsen på menneskeskapte fluorprodukter, red. anm.)  er et giftig stoff som er lenge i naturen og påvirker mikroorganismer og dyr. Det har jo vært kjent lenge. Så er det slik at Vasaloppet et sterkt merkenavn og blir et symbol for mange ulike saker. Det har også vært mye prat i Sverige om at Vasaloppet påvirker gjennom løypemaskiner, mye folk som går i løypene, avfallet fra disse, etc. Og vi er veldig opptatte av organisasjoner som Greenpeace og andre som følger med på oss. Disse og mange andre har spurt hvorfor vi ikke forbyr fluor, og vi har så langt sagt at det er vanskelig å kontrollere, og mange organisasjoner, som FIS, tillater det.

-Men i fjor tok vi frem et fluorfritt alternativ i vår smøreservice og sa at deltakerne får velge hva de vil ha. I tillegg så var det en journalist som på eget initiativ tok prøver ved startfeltet i Sälen og analyserte det. Resultatet viste at snøen inneholdt et for høyt innhold av fluor. Som en følge av dét tok vi kontakt med Swix og sendte resultatene til forskningssjefen, Christian Gløgård. I analysene var det fluorforbindelser av både type C8, C10, C12, C14, osv. (tallet angir antall forbindelser i fluormolekylet og jo høyere tall og forbindelser jo lengre tid tar det å bryte ned) De kom jo IKKE fra Swix, konkluderte vi med.

-Men da innså vi likevel at vi ikke bare kan dukke unna. I dialog med Swix sa vi at vi skal gjøre det vi kan. Vi skal sørge for at det ikke blir flere fluorgifter i snøen. Altså måtte vi skape et trykk, spre kunnskap og sammen med Swix gjøre alt hva vi kan. Husk at av våre 60 000 deltakere smører vi for bare ca. 4000 deltakere. Det er ikke engang 10%. Så dét kan bare være en start på noe.

-Nå har Swix jobbet frem en grafittglider som er fluorfri; på samme nivå som lavfluorglider. Dette har fått i gang forskningen.

Hvilke erfaringer hadde dere fra Vasaloppet i år?

-Faktisk så var det noen få enkelte Facebook-kommentarer der de sa at de vil gå til andre smørere nå. Men i prinsippet bare positive tilbakemeldinger. Folk har vært veldig forståelsesfulle. -Da velger jeg annen smurning, sier de fleste. 99,9% synes Vasaloppet gjør rett. Men butikker, coacher, etc., som selger og hjelper deltakerne har fortsatt med fluorsmurning til Vasaloppet – men alle har et fluorfritt alternativ også da. Så det er tatt étt steg. Men; vi hadde tur i år, fordi været var ordentlig klisterføre, så skiene var mer avhengig av klisteret enn glideren.

Hvilke planer har dere for neste år?

-Vi skal ha en evaluering sammen med Swix der vi ser på neste steg. Vi har ikke noe svar nå, men min tanke er å ikke rygge. Enten det samme som i år eller gå videre. En hypotetisk tanke er jo å forsøke mer aktivt å påvirke øvrige smørere til å gjøre som oss. Proffene kommer jo til å bruke fluor så lenge det er tillatt. Men, Ski Classic-løperne; om bare de bruker fluor så påvirker det så lite. Det er den store massen mosjonister som kanskje ikke trenger det? Jeg tror også det er en forskjell på norske og svenske deltakere; norske løpere er kanskje flinkere og mer fokusert på prestasjonen. Jeg tror flere bør se på det i Norge. Nordmenn har kanskje vanskeligere for å slutte å bruke fluor. Det er dyktigere skiløpere i Birken-rennene enn Vasa-rennene og det spiller mindre rolle hvor lang tid det tar blant våre deltakere. Det er kanskje større konkurranse om merket i Birken, og da er det vanskeligere å avstå fra å bruke fluor, sikkert.

-Et annet steg til er jo å være tydelig på å kommunisere fordelene man kan oppnå ved hjelp av struktur, slip, riller, og de tingene.

Tror du det vil være aktuelt å forby fluor i hele rennet?

-Nei, jeg tror ikke vi kan forby det helt, for i Vasaloppet er det bare én klasse. Skal vi forby, må det gjelde alle. Det kan vi nok ikke gjøre så lenge ikke FIS agerer. Og ikke før vi har produkter som er like bra. Og dessuten må kontrollen være mulig å gjennomføre. Forbindelsen C6 vil jo dessuten fortsatt være lov og da kan vi ikke forby det. For å sammenligne med noe annet: man er jo velkommen i Vasaloppet også om man kommer i en stor bensinbil, og slik er det med fluor også. Vi satser på argumentasjon og informasjon.

-Jeg ser forøvrig at mange annonserer med fluorfritt alternativ i rennene og det er rett steg i rett retning. Det er bra, og så handler det om å finne alternativer går like bra, og dér vet vi Swix er de beste i verden.

 

Write A Comment