Lustratrippelen gjennomføres med utspring i Luster kommune. For å gjennomføre må du løpe 10 kilometer flatt og godt over 2000 høydemeter. Vel bekomme!

(Forsidebildet over er fra molden opp – innover lustrafjorden ser man løypa til lustraløpet på venstre side)

Lustratrippelen arrangeres i år for tredje gang. Mona Kristin Bukve fra den ene av arrangørene, Fanaråken Opp, forteller:
-Lustratrippelen går inn i sitt 3 år og starta som eit prøveprosjekt mellom 3 idrettslag i kommunen. Alle hadde etablerte løp, me såg litt nedgang i deltakarar og har lyst å samarbeide innanfor kommunegrensene.
Under Lustraløpet spiller det lokal korpset langs løypa. Foto: Arr.

10.juni startar det med eit landevegsløp mellom Nes og Luster oppvekstsenter. Løypa er 10 kilometer på asfalt langs Lustrafjorden. Du har flott utsyn til Nes kyrkje, Feigumfossen og Dale kyrkje. Dale skulemusikk går løypa og spelar undervegs. Her er det både mosjon og konkurranseklasse. Løpet starta i 1986 og har flotte, heimelaga,  langtidspremiar.

15.juni er det Molden opp som går frå Tørvis hotell i Marifjøra 0 moh til toppen av Molden 1116 moh. Det er ca 7 km. Du har flott utsyn når du kjem over skogagrensa og på toppen ser ein «overalt», fjorden, Breheimen og Jotunheimen. Noko turveg/traktorveg før ein går overf på sti. Løpet er for mosjonistar og har konkurranseklasse. Det er og tevlingar om å bli beste bedrift, skule mm.  I år har Molden opp 10års jubileum.
Målet for Fanaråken Opp er Fanaråkhytta som ligger over 2000 meter over havet. Foto: Arr.

10.august er det Fanaråken opp som eg representerar. Her startar du ved Turtagrø hotel 868 moh og går til Fanaråkhytta 2068 moh. Første kilometrane er grusvegen inn Helgjedalen før ein startar på Fanaråken. Her får du

Utsikt – oppover(!) – til toppen av løypa i Fanaråken Opp. Foto: Arr.

meir og meir utsikt og på toppen ser du utover Jotuneheimen og faktisk nedatt til fjorden. I år er det 17 gang me arrangerar. I år som i fjor vil me samarbeide med Aktiv mot kreft og 25 kr pr deltakar går til deira organisasjon. Beste mann og kvinne i konkurranseklassa vinn 3000 kr. Dvs den som har brukt kortast tid på løpa. Ein trekker og ut 2000 kr blant ein i mosjonsklassa. Alle får eit krus med logoen vår, der det står at ein har fullført Lustratrippelen. Dersom du er aktiv i eit løp og i mosjon i eit anna deltek du i mosjonsklassa.

Fotnote: Man blir automatisk med i Lustratrippelen når man deltar i hvert enkeltarrangement og det er ingen avgift for å delta.

Write A Comment