This post is also available in: English

LEDER: Norges Skiforbund har tidligere i høst vedtatt forbud mot bruk av fluor for utøvere opp til 16 år. Vasaloppet annonserte for få dager siden at de tar vekk fluorholdige produkter i den offisielle smøreservicen. Grunnen er at fluor er skadelig for mennesker, natur og miljø. EU har allerede innført et nytt strengere direktiv mot fluor fra 2020, og alle er enige om at fluor bør bort. Problemet har så langt vært at et globalt forbud trengs for internasjonale konkurranser – bjellesauen – men ingen global effektiv forbudsmekanisme finnes.

Men Vegard Ulvang og FIS åpner allerede for å innføre et forbud også i verdenscupen i fremtiden. Ballen har begynt å rulle og enkeltaktører kan nå gripe sjansen til å gi den ytterligere fart.

Formel-1 sirkuset innførte i 2014 reguleringer der sporten selv og den overordnede organisasjonen som utformer reglene, FIA samarbeidet om regler for renere motorer. FIA har fortsatt med å innføre nye tiltak også etter dette. Trolig vil F1 bidra til fortsatt forurensning på tross av gode tiltakt men poenget jeg vil ha frem her er at viljen er der, og muligheten likeså, fordi formel-1 bare utføres globalt av noen få styrtrike team. Aktørene og interessentene er færre, det er en enklere matkstruktur.

Slik er det ikke i langrenn. Landslagene vegrer seg mot å slutte fordi de ikke kan stole på at alle andre også gjøre det.

Turrenn.net har tidligere adressert mange av de implikasjonene som er relevante når det gjelder fluor. Det er mange flere aktører med ulik grad av ressurser, roller og meninger som gjør at progresjonen går sakte. Og nå skal det jo også sies at selv om alle er enige i at fluor utvilsomt ER en gift er det fremdeles usikkerhet rundt hvor stor effekt den mengden som faktisk slippes ut i naturen har, og dessuten hvor stor andel skisporten står bak. Men usikkerhet bør ikke komme tiltalte til gode i dette tilfellet. Skisporten bør uansett feie for egen dør og bidra med det vi kan for å få all fluor vekk fra naturen og oss mennesker.

Én av pionerene som har jobbet hardest er den frivillige organisasjonen Tøffest uten fluor.

Fluor er svært skadelig når den behandles i smøreboden, den kan skade dyr og natur lokalt der den blir liggende i naturen – og sist men ikke minst – den ender dessuten opp i naturens kretsløp og kan gjenfinnes så langt unna som i Arktis, og dessuten på vår egen middagstallerken akkurat som mikroplasten.

Vegard Ulvang tar i en artikkel på nrk.no til orde for at FIS og verdenscupen også bør kunne kvitte seg med fluoren innen få år. Det de mangler er en effektiv kontrollmekanisme, sier han. Med dette sender lederen av langrennskomitéen i FIS et modig og sterkt signal til andre aktører om hvilken retning man ønsker å gå.

Nå har ballen begynt å rulle, og turrenn-arrangører bør også komme på banen slik som Vasaloppet har gjort. Dét kan man gjøre på ulike måter avhengig av hvilke ressurser man har – turrenn drives på dugnad og mange bruker all sin fritid på i det hele tatt å få gjennomført gode skirenn. Likevel finnes flere muligheter. Man kan i sin kommunikasjon til deltakerne oppfordre til å gå uten flour, man kan opprette et forbud og egne måter i det minste å forsøke å kontrollere dette på. Slik kan man bidra med sine erfaringer til å utvikle gode kontrollmekanismer/-rutiner – og man kan kanskje også lage egne klasser for de som vil gå fluorfritt. Dette kan være tillitsbasert, slik som mange andre ting er i samfunnet. Husk at også i turrenn gjelder dopingreglement, men også her plukkes bare tilfeldige løpere ut for kontroll. I Birken gjør arrangøren et lett løft på sekken for å kontrollere at vekten er rett. En praktisk og gjennomførbar, men likevel unøyaktig kontrollmekanisme.

Turrenn.net oppfordrer derfor alle turrennarrangører om å finne sin metode, eller sin løsning for å begrense fluorbruken i sitt renn for sesongen 2018/-19. Vi kan ikke være dårligere enn de barna vi vil oppdra. Og snart har også de forbildene vi selv ser opp til i verdenscupen kommet i mål. Da kan ikke vi være sinken som henger etter.

Turrenn.net kommer selv til å bidra gjennom å merke alle renn vi skriver om som fluorfritt (forbud) eller fluortiltak (andre tiltak med tanke på å minske fluorbruken), på bakgrunn av hva arrangøren selv oppgir at de gjennomfører som tiltak.

God fluorfri turrennsesong!

Write A Comment