This post is also available in: English

Det gjennomføres mer enn 100 turrenn i Norge hvert år. Dermed er mulighetene gode for langrennsentusiaster med litt konkurranseinstinkt. Hvert år lager skiforbundet en terminliste i samarbeid med kretser og klubber. Det er alltid noen nye renn som kommer til og andre som faller fra av ulike grunner. Turrenn.net har spurt alle kretsene om hvordan status er før årets sesong for deres terminliste.

Her er de foreløpige svarene:

Akershus og Østfold

Administrasjonssjef Thor Gjeldsvik svarer at Østfolds eneste eventuelle renn, Baglerrennet foreløpig er usikkert. I Akershus går, i følge Gjeldsvik, Hodelyktrennet 2019 den 16.01, Fenstadrunden 02.02 og Vester-Gyllen 03.03 2019.

Møre- og Romsdal

I Møre- og Romsdal melder administrasjonssjef Stig Aambø at det foreløpig er satt opp tre terminfestede renn, og at det kan komme til 1-2 flere senere. De tre rennene som er spikret går på vanlige tidspunkt:

  • 02.02: Skardilten (Seedingrenn Birken)
  • 24.02: Isfjorden Rundt (Rauma)
  • 03.03. Osmarkrunden (Osmarka, Gjemnes)

Vil du ha flere slike nyheter fra turrenn.net? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Oppland Skikrets

Fra Oppland melder administrasjonsjef Ellie Lein at endelig terminliste for kretsen skal godkjennes 31. oktober, men med det forbeholdet mener hun utkastet som foreligger i dag er 99,9% sikkert.

Videre påpeker Lein at Søre-Ål runden, som turrenn.net skrev om i fjor, etablerte seg på ny dato da og det videreføres i år. Dermed blir de viktigste poengene for sesongen 2018/-19 i Oppland:

  • Søre-Ål Runden oppretholder ny dato og arrangeres i 2019 den 09. februar.
  • Dovrefjellrennet arrangeres 17.04 som påskeskirenn.
  • Totenåsløpet står opp igjen i ny drakt, og arrangeres av Lensbygda Sportsklubb og Østre Toten Skilag. Rennet har endret dato til 9. februar.
    • Det vil si at både Dovrefjellrunden og Totenåsløpet er nye for året, de andre er veletablerte turrenn som har gått i flere år.

Buskerud

For Buskerud har administrasjonssjef Liv Høgli sendt en liste med årets turrenn i kretsen (merket med grønt). Spesifikt melder hun også om at det ikke er noen vesentlige datoendringen og at Norefjelløpet og Tolver´n pr. nå er ute av lista.

Terminliste langrenn-turrenn Buskerud 18-19 endelig

Troms

Fra Troms skikrets har Birgitte Gustavsen sendt foreløpig terminliste, men opplyser at ikke alle arrangører har meldt inn sine renn enda.

Terminliste turrenn 2018-19

Finnmark

Fra Finnmark opplyser administrasjonsjef Eli Rognmo i skikretsen at det ikke er noen endringer fra fjorårets sesong.

Her kan du lese foreløpig førestatus fra de viktigste langrennsstedene i Norge (og Bruksvallarna i Sverige)

Agder og Rogaland

Administasjonssjef Petter Furseth medler fra Agder og Rogaland skikrets: -ingen store endringer hos oss. De viktigste er jo Sesilåmi og Hovdentour. Sesilåmi med rundt 1000 deltakere og Hovdentour med nesten 2000 deltakere. (Vi) ..endrer litt på dato med Sesilåmi pga. vinterferie etc. Men ellers så er dette rimelig fast.

Den foreløpige listen over aller renn i Agder og Rogaland finner du her.

Telemark og Vestfold

Fra Telemark og Vestfold oversender administrasjonssjef Marie Renate Haugen lister fra fjorårets og årets sesong, og ut i fra de kan turrenn.net bare se endrede tidspunkter i kalenderen for Haukelirennet og Knarren rundt. Disse to går henholdsvis 06.04 og 18.04 i 2019, og årsaken til Knarren rundt sin endring er at dette rennet følger påsken og har skjærtorsdag som fast løpsdag.

 

Write A Comment