This post is also available in: English

Ole Kristian Sauge demonstrerer på Norske Ski sin hjemmeside hvordan siklingen kan brukes. Foto: Skjermdump.

Vi har hørt om flere løsninger som skal revolusjonere glid og skibehandling opp igjennom årene. Ryktene sier ofte at de skal være bedre enn alt annet. Turrenn.net har derfor snakket med Ole Kristian Sauge som har utviklet en egen stålsikling i samarbeid med blant annet Norges Skiforbund og Skiskytterlandslaget. Han ga flere gode svar.

Ole Kristian Sauge, ifølge nettsiden har du lang erfaring som skiprepper?

-Jeg har vært med og fulgt opp sønnen min, og samtidig vært aktiv i skimiljøet på Romerike. Sønnen min har hevdet seg på et bra nivå og jeg har smurt skiene for ham i perioden fra aldersbestemte klasser opp til seniornivå. Han staket inn til 36.plass i menn elite på Birken i 2016 på stålsiklede ski og nr.41 på NM 5-mila samme år.

Videre har jeg preparert ski for mange som går langløp de siste 5-6 åra.

Handler fordelene fra stålsiklingen utelukkende om glid, eller også sålens beskaffenhet som mulig uttørring, struktur – eller begge deler?

-Kongstanken med  stålsikling er at man skraper av det tørre, oksiderte belegget ytterst på sålen. Dette materialet er polyetylen som reagerer med luft, sollys, osv., og det oppstår en nedbrytning av sålen uansett. Stålsiklingen fjerner dette dårlige belegget som oppstår fra nedbrytningen: det gir en fersk, fin og plan såle. En glatt fin finish. Det er viktig å merke seg at stålsiklingen skjærer i stedt for å rive opp som med en steinslipemaskin. Det er derfor nok å børste sålen i etterkant for å få et ferdig resultat.

Norske Ski´s stålsikling, pro-utgave. Ill: Norske Ski.

Den første gangen må man ta litt ekstra for å få sålen helt plan. etterpå, ved vedlikeholdssikling er det bare noen få 100-dels millimeter man tar vekk; så å si et støvlag. Derfor kan man gjøre dette mange ganger. De gode glidegenskapene vil holde seg lenge, på grunn av at det ikke tilføres varme eller kjemikalier til skisålen. Det krever altså bare et ørlite drag pluss børsting og polering etterpå.

Oppbevarer man skiene mørkt og kjølig, vil sålen holde seg fint også utenom sesongen. Ved starten på ny sesong, er det nok med noen drag av siklingen samt børsting, så er skiene klar til bruk. Det er viktig å holde sålen og strukturen ren for smuss. Spesielt sent på sesongen kan det være mye urenheter i løypa. Da kan det være behov for å gå over med skirens før børsting og evnt. polering.

En steinslipemaskin legger struktur i sålen for ulike temperaturer. Kan man, og eventuelt hvordan, kan man oppnå ulike strukturer med stålsiklingen deres?

-Stålsiklingen lager også struktur. Siklingen har to egger. Den ene er slipt svært glatt for å lage lite struktur (kaldt føre), mens den andre har en grovere slip som setter en tydelig lengdestruktur i skisålen (mildere føre).

I hovedsak har siklingen dermed én struktur for kaldt og én for varmt føre. Med andre ord kan man bruke eggene om hverandre og finjustere struktur når man får erfaring. Dessuten er manuelt strukturverktøy (for midlertidig justering av struktur, f.eks. den kjente ”padda” fra Swix) fint å kombinere med stålsiklingen. Når skisålen er helt plan, vil det manuelle strukturverktøyet/rillen prege hele sålen.

Det er i følge ekspertisen mange faktorer som avgjør en god steinslip; trykk, hastighet, m.m.; hvordan etterligne dette på stålsikling?

-Stålsiklingen er svært skarp, og du behøver ikke bruke mye krefter for å få et godt resultat. Skien bør sitte stabilt i en smøreprofil når du jobber med siklingen. Det er også lurt å trene på et par gamle ski, slik at du blir kjent med verktøyet. Dette er noe de fleste får til med litt trening.

Norske Ski´s stålsikling, standardutgave. Ill: Norske Ski.

Hvordan er resultatene fra stålsiklingen testet i renn?

-Langrenn-, kombinert- og skiskytterlandslaget bruker alle dette i de situasjonene de mener det er lurt, men det er ikke alle situasjoner. Sønnen min hadde tilgang til 4-5 par ski da han var aktiv. 2-3 par var stålsiklet, og 2-3 var tradisjonelt behandlet. Det er vrient hvilken metode som har vært best hvis man bare skal peke på én. Det er det å ha mulighet til å variere og forbedre skia på kort tid i forhold til dagens føre som er viktig. Stålsikling er ikke alene et verktøy som alltid gir best glid. Andre ting som spenn, trykksoner, skilengde, struktur, toppingprodukter osv., har også noe å si.

Men igjen; man behøver ikke tenke på gliding og slikt før treningsturene, det er bare å børste og gjøre seg klar til tur. Smørejern kan dessuten ofte gi for  mye varme på de høyeste punktene på skisålen, og dette kan føre til dårligere overflateegenskaper.

Hvordan kan dette være like vann- og smussavvisende som fluorsmurning, som er viktig i lange turrenn der 5-10 000 løpere har gått før deg og lagt igjen smurning i sporet?

-Ikke noen tvil om at de dyre produktene gir bedre resultat mht. dette, men hvor mye skal du gå på akkord med helse, miljø, etc. (forklares)? De beste produktene gir ofte en positiv effekt på toppen. Men de er dyre og helseskadelige. Og du kan jo selvfølgelig gjerne ´toppe´ en stålsiklet ski med de samme pulverne etterpå, det er ikke noe problem.

Norske Ski AS selger ulike versjoner; Multicut Pro og Standard, diamantbryne og kantsliper; blir det ikke dyrt til sammen?

-Man behøver ikke begge siklingene. 95% av alle som går på ski klarer seg med standardutgaven. Pro-modellen er for de som jobber med skitesting, bygger opp egen struktur (man kan bruke Pro-modellen fordi den har en veldig glatt og presis egg, og dermed lar deg ta ned noe skarpheten hvis du skal justere en varm struktur til kaldere føre) og spesielt interesserte. Standardutgaven Multicut standard har to egger som gir fin/glatt og grovere struktur for henholdsvis kaldt og varmt føre. Diamantbrynen bør man også ha. Med dette holder du siklingen skarp. Siklingen koster 2400,- og diamantbrynen 600,-.

Dette høres kanskje dyrt ut, men man kan  tenke seg et eksempel for en familie der man prepper opp til kanskje 10 par ski. Da er du nede i en pris på kr.300,- pr. par. Sliping og tradisjonelle glidprodukter blir dyrere.

Miljø fremheves som en viktig faktor? Hva med helse ift. støv i luften, etc?

-Det er ikke noen form for støvproblematikk. Heller ingen skadelige stoffer tilføres hverken ski eller miljøet rundt deg.

Hvilken type samarbeid har dere med forbundene?

-Landslagene bruker sikling som et supplement til de andre produktene: Én dag har de ideelle ski, men strukturen er kanskje marginalt for grov/skarp; da kan de bruke siklingen (Promodellen) for å ta av de aller skarpeste kantene på strukturen for å få de helt optimale. De kan også plane såler før de setter den inn i slipemaskinen.

Det er viktig å presisere at stålsikling er et av mange verktøy. Det blir feil å si at det ene verktøyet fører til de beste skia, samme hvilket verktøy man snakker om. Det er som regel en blanding av mange produkter pluss kunnskapen man har som gir de beste skiene. Eliteutøverne har mange personer som behandler de ulike delene av skia som gjør sluttresultatene så bra.

Flere viktige fordeler, men ingen mirakelkur

Man får ikke verdens beste ski bare med stålsikling, men fordelen er mer miljøvennlighet, og man vil alltid ende opp med en veldig bra ski selv om noen andre metoder for å preppe kan være bedre i noen tilfeller. Dette er en enkel og rimelig måte å få bra ski. Verdens beste glid hver gang kan jeg ikke love. Det er mange faktorer og alle kan fremdeles smøre seg bort. Det er  ikke et fasitsvar på hva som er riktig skipreparering.

Stålsiklingene selges bare fra Norske Ski as. Det er bare å sende en e-post til meg (oks@norskeski.no) eller ringe på for en hyggelig skiprat. Vi leverer på 3-4 dager!

Dette verktøyet er også fint å bruke i dialog med andre; man kan møtes en kveld og jobbe med skiene og utveksle meninger sammen. Når skifolk kommer sammen lærer man alltid noe nytt eller får ideer som man ikke har tenkt selv.

Avslutningsvis bemerker Ole Kristian Sauge at han gjerne reiser rundt til klubber og treningsfellesskap og viser frem, -bare ta kontakt!, inviterer han.

Se hjemmesiden til Norske Ski for instruksjons-/demovideo av siklingene.

Write A Comment