Swix

I denne serien forsøker vi å tette alle kunnskapshullene om skismurning som gjør at mange mosjonister sliter med glid og feste. I dag; smurningspåføring og nye løsninger.

Harald Bjerke (t.v.) har vært produktsjef i Swix og står bak mange av deres nyvinninger, bl.a. Blå Extra, Cera-smurningene og ikke minst Swix´ legendariske stripe-design. Henrik Johnsen (t.h.) er Swix´ nåværende racingsjef med ansvar for langrenn, skiskyting og turrenn i Norge. Foto: turrenn.net.

Dette er del 7, om smurningspåføring og nye løsninger. Her kan du lese del 1; grunnleggende om skivalg og del 2; selve skiens egenskaper (m/ gjesteopptreden av Sportsbua i Trondheim)del 3 om snøen og dens egenskaperdel 4 om selve skismurningen og dens komponenterdel 5 om tørrvoks og klister, del 6 om glid og børsting.

Swix´ beste menn

Turrenn.net får hjelp av racingsjef i Swix, Henrik Johnsen og en av Swix´ mest sentrale skikkelser, Harald Bjerke. Henrik har jobbet i Swix i 7 år. Han har ansvaret for racingservice innen langrenn, skiskyting og turrenn i Norge, og i tillegg sponsoroppfølging blant norske løpere. Harald er nå pensjonert, men har tidligere jobbet som produktsjef i Swix fra 1972 til 2013. I dag er han produktsjefsassistent og ‘museumsdirektør’ for Swixmuseet. Han har blant annet vært med å utvikle Blå Extra, Cera F og Cera Nova. Hvis du leser Thor Gotaas murstein av en bok, Birken, er Harald dessuten behørig nevnt der. Det disse to ikke vet om skismurning er ikke verd å vite.

Del 7, smurningspåføringen, spesielle løsninger og nytt fra Swix

Ofte foreslås å legge ulike lag av ulike typer smurning. Hvorfor det? Og legger man noen ganger hardere vokser oppå mykere?

VGS35C Grunnvoks spray fra Swix. Ill.: Swix.

Swix: -Ved lange løp og forventet temperatur variasjoner kan man legge hardere voks som f.eks. Blå Extra eller Blå VR40 på toppen av Fiolett VR55N eller VR50. Skiene bør da avkjøles ute før man legger på siste laget.

Henrik og Harald fortsetter: Man trenger en ‘pute’ av en viss tykkelse for å få feste dvs. slik at snøkrystallene trenger inn. Denne puten blir ofte best, dvs. varer lengst, hvis den er bygget opp lagvis etter hardhet, i pyramideform (dvs. litt kortere for hvert lag). Her er det en fordel å ha målt opp skiene med full vekt for å se nøyaktig ‘lommen’ som tåler mest festesmøring (dette hjelper butikker deg med). Som regel er det den mest slitesterke voksen som kommer nederst, og så blir den gradvis mykere, dvs. mindre slitesterk. Når man ikke har smørejern for hånden, kan grunnvoks på spray, VGS35C anbefales. Den er rask i bruk, og sikrer slitestyrken ved finkornet og kornet snø, som er den snøtypen som sliter mest på smurningen.

– Vi tester nye produkter først selv, deretter lar vi de ulike landslagene prøve de ut og gi kommentarer. Dermed testes produktene ganske tøft før vi så vurderer om de har kommersielt potensial.


Harald Bjerke og Henrik Johnsen, Swix.

Legg klister med dekning med VR fiolett eller VR blå

-Av og til kan det være behov for å dekke klister med voks; F.eks. når det er harde, isete forhold og drevet noe snø inn i sporet. Eller vekslende mellom noe tørrere og våte forhold. Da kan klisteret dekkes med en VR fiolett eller VR blå voks. (VR voksene tåler noe mer før ising pga. Fluorinnholdet i smurningen). Dette gir både bedre feste og mindre ising. Skiene settes ut for avkjøling slik at klisteret hardnes før voksen legges på. Voksen er lettere å legge på hvis denne også er avkjølt på forhånd.

Rubbing på grovkornet snø

-Rubbing av midtsonen er alfa og omega generelt, og spesielt når man skal gå på grovkornet snø fordi slitasjen er størst på grovkornet snø. Ikke bare bidrar det til å feste festesmurningen, men den får også vekk rester av glider, pulver, etc. -Dette er viktig, understreker de to fra Swix, spesielt etter at man har lagt på pulver som har en tendens til å spre seg inn i festesonen.

Zerospray hindrer ising i zeroskiene

Zerosprayer har etter hvert dukket opp sammen med Zeroskiene. Hvilket formål har de, når er de viktig?

Swix N2 Zerospray. Sprayen kommer også i en utgave uten fluor (N6). Ill. Swix.

Swix: -Zerospray hindrer ising i festesonen (på zeroski) og gir bedre glid. Ising, til og med kladding, kan faktisk forekomme også på zeroski hvis man har ”rubbet” eller pusset festepartiet litt for mye. Da får festesonen litt for ´aggressive´ egenskaper, dvs. fester litt for godt til snøen.

Rene fluormidler man får kjøpt i butikken skal kunne påføres klister eller tørrvoks. Når, og hvordan kan/bør man bruke de?

Swix: -Fluorsprayer kan påføres som topping av klister for å hindre ising og gi bedre glid. Det er imidlertid en vanskelig balanse da det kan medføre dårligere feste.   

Felleski er svært godt mottatt av skikjøperne. Hvordan behandle de?

Swix: -Integrerte feller behandles med en ‘Swix Skin Care’ (N15) for å hindre ising og gi bedre glid. Risikoen for ising er størst rundt 0°C når snøen går fra å være våt til tørr. Under slike forhold virker ´Swix Skin Care´ som en impregnering som motvirker at snø og is fester seg i fellen.

IKKE bruk vanlig skirens på feller

Swix: -Fellen absorberer/trekker dessuten til seg smuss og må renses. OBS; Her er det viktig å ikke bruke en vanlig skirens. Den vil kunne løsne limet som fellen er festet med. Bruk Swix Skin Cleaner (N16) som er spesielt utviklet for å unngå dette problemet.

Nye produkter fra Swix veldig grundig testet

Swix slipper jo en del nye produkter med jevne mellomrom. Vi leste om ”festesonebeskytteren” tidligere. Har dere flere spennende nyheter på gang?

Swix fellerens, et av Swix´ produkter for behandling av felleski. Ill.: Swix.

Swix-ekspertene forteller engasjert: -Generelt kan vi starte med å si at vi jobber med produktutvikling hele tiden, og ser alltid på forbedringer, sier Henrik. -Faktisk ligger vi 2-4 år foran i utviklingen enn det man finner av produkter i butikken. Vi tester nye produkter først selv, deretter lar vi de ulike landslagene prøve de ut og gi kommentarer. Dermed testes produktene ganske tøft før vi så vurderer om de har kommersielt potensial.

Festevoks og glider på spray; kan de brukes alltid eller har de eksempelvis kortere holdbarhet/slitestyrke?

Swix: -Festevoks og glider på spray slites raskere av.

Nytt svart Neroklister

Andre nye eller ikke så kjente produkter som kommer fra Swix som dere vil fortelle om?

Swix: -Det nye svarte Nero klisteret, KN44 i universalområdet -3° til +5°er spennende; Fleksibelt, fungerer godt under skiftende snøforhold og reduserer risikoen for ising. Dessuten tar det opp mindre smuss og er slitesterkt hvilket gjør at festet holder lenge. Det vil også komme et nytt Nero klister i løpet av sesongen som er noe hardere.

KN44 Nero Universal klister er anbefalt under skiftende snøforhold i området -3° til +5° og reduserer risiko for ising. Ill.: Swix.

Mye fokus er også rettet mot felleski i disse tider, folk liker tydeligvis lettvintheten. Derfor vil det bl.a.komme fluorinerte fellesprayer. De hindrer ising/ev kladding og gir bedre glid.

Snillere fluorutgaver etter 2020

Hva med mer miljøvennlig smurning; hvordan ligger Swix an her?

Swix jobber i følge Henrik steinhardt når det gjelder fluorproblematikk og det fotavtrykket det kan ha på naturen og for folks lunger.

-Vi prøver for eksempel nå å finne muligheter for smurninger uten fluor eller med en type ”mildere”, raskere nedbrytbar fluor, C6-binding (tallet 6 står for antall atomer i fluormolekylene), forklarer han. Det brukes allerede i dag i LF og HF voksene. Det som heter fluor med C8-binding som brukes i pulverne (kjemisk beskrevet brytes denne fluorbindingen ned senere) blir forbudt i 2020 og da vil vi gå over til den ”snillere” C6-bindingstypen (brytes ned fortere). Vi har hele tiden fokus på miljø og derfor har alle HF- og LF-smurninger fra oss mer miljøvennlig fluor sier Henrik. Dette jobber vi med hele tiden, blant annet sammen med Senter for Industriforskning (SI) på Blindern i Oslo.

Harald føler behov for å nyansere litt når det gjelder miljøbelastningen fra skismurning:

-Husk at bare 1% av smurningen havner i naturen. Det betyr i praksis at bare 15 kg fluor kommer i kontakt med naturen, på globalt nivå. Det igjen betyr 3-4 kg fluor pr. kontinent, under streker han. Sammenlignet med hva som brukes av fluor til teflonpanner eller impregneringer i tekstilbransjen, blir bruken til skismøring en dråpe i havet.

PFOA

-Myndighetene har satt fokus på et stoff, PFOA, forteller Henrik og Harald (Miljødirektoratets infoside her). Dette er et restprodukt som kan oppstå i minimale mengder ved produksjon av de perfluorinerte Cera F pulvere, det er så minimalt at det er vanskelig å detektere. (men ender de opp i naturen eller er det et restprodukt i selve produksjonen som fabrikken tar seg av?). Mengdene er små og godt under det myndighetene har satt som grense, 0,0000025 prosent.

Det er viktig å huske på at Swixproduktene alle er innenfor dagens lover og regler. Swix ligger i forkant av når det gjelder utvikling av miljømessig gunstige smøringer og bruker store ressurser på dette. 

Les turrenn.net´s temaartikkel om fluor her: behandling av fluoravfall, hvorfor fluor er farlig, hvem det er farlig for og hvordan det spres.

Støvet er viktigst å se opp for

-Det man skal være mest oppmerksom på ved smøring av mange ski, er støvet, spesielt ved rotobørsting. Det anbefales å bruke egnet maske, forteller de, og fortsetter:

Swix har også laget en egen smøremaske spesielt designet for behandling av ski og luft med avgasser av skismurning. Ill.: Swix.

-Utfordringer knyttet til helse og skivoks ligger i dag først og fremst på arbeidsmiljøsiden og innånding av partikler ved pålegging av fluorholdige smurninger, men også det generelle støvnivået i smøreboder er en arbeidsmiljømessig utfordring sier Harald og Henrik. –Vi gir råd og kommuniserer tydelig at dette bør skje i godt ventilerte lokaler og at det bør benyttes maske under arbeidet. Alle Swix´ smørere gjør det i dag, understreker de. –Det er jo selvsagt også stor forskjell på eksponeringen til en profesjonell smører som står i smøreboden flere timer i strekk hver dag og en turgåer som smører skiene én gang i uken eller mindre, avslutter Henrik Johnsen og Harald Bjerke fra Swix.

Dette var siste artikkel i vår serie om smurning og skibehandling sammen med Swix (På grunn av best mulig tilpasning av innholdet har vi endt opp med noen færre deler enn vi hadde planlagt)

Vi benytter sjansen til å takke leserne våre for følget, og Swix for all nyttig og verdifull info, og håper våre lesere har hatt god nytte av den!

Eventuelle kommentarer kan du gjerne legge igjen i kommentarfeltet under, så kan vi kanskje få nye svar fra Swix etter hvert.

For flere tips og mer info, kan man gå inn på hjemmesiden til Swix:

https://www.swix.no/Tips-guider

 

Write A Comment