Madshus pre-lanserer i år nye Redline 2.0, i både skate og klassisk utgave. Foto: Madshus.

Madshus slipper nye redline (2.0) et år tidligere enn planlagt. ny og bedre såle, move bindingssystem og forbedrede trykksoner gjør at madshus lover deg 100% like ski som proffene i worldcup.

-Madshus lanserer en helt ny skimodell som blir tilgjengelig i utvalgte racingbutikker i november, forteller Espen Østlien i Madshus Norge til turrenn.net. -Dette er en tidlig introduksjon og skiene blir så langt produsert i begrenset opplag. Østlien understreker videre at den nye modellen egentlig skulle lanseres i butikk først til neste sesong, men de mener produktet er på et så godt nivå at de velger å slippe det allerede i år. Skiene kan dermed forhåndsbestilles hos utvalgte racingbutikker i Norge. -Produksjonen har akkurat startet og alle ski som leveres til butikk blir produsert sammen med og på lik linje som skiene som blir brukt i World Cup og i langløp, påpeker Østlien.

Østlien og Madshus oppsummerer nedenfor hva som er nytt med redline 2.0:

  • Den nye sålen P300 topp kvalitet på glidegenskaper og har et stort bruksområde

  • P300 utmerker seg spesielt positivt når snøen er fuktig eller våt.

  • De nye Redline 2.0 skiene med parallell midtdel og smalere tupp gjør skiene raskere på kant og i motbakke, skiene blir jevnere og flyter bedre både i klassisk og skate.

  • Tydeligere forskjell mellom modellenes egenskaper, bl.a. rykkfordeling mot snøen og spennbue.
  • Redline 2.0 Classic kommer med Move bindingsplate. Systemet som gir mulighet for å flytte bindingen i fart. Bindingen kan flyttes 48mm i lengderetningen vs. 21mm på vanlig NIS plate. Gjelder klassiske ski, skøyteski benytter fortsatt NIS 7 plate.

Nye Madshus Redline 2.0 Skate har forlatt temperaturklassifisering og kommer i stedet i ´regular´ og ´soft´-utgave. Foto: Madshus.
Redline Skate; ny utforming, spennprofil og nye definisjoner på bruksområder

Redline 2.0 kommer i både skate og klassisk utgave. Østlien forteller videre: -den nye toppmodellen Redline 2.0 Skate har en helt ny utforming både når det gjelder geometri (skienes form, høyde, bredde, 3D) og spennprofil. Skøytemodellene endres fra Cold og Plus til Regular og Soft Condition. Skienes oppbygning, grunnkonstruksjon og den nye P300-sålen er den lik for begge modellene.

Teknisk sett kan de to skateutgavene oppsummeres slik (Østlien/Madshus):

REDLINE 2.0 SKATE REGULAR har et forholdsvis langt og høyt spenn i nullspenn og på halvvekt. Trykksonene sitter litt lengre ut fra balansepunktet. Spennets høyde på fullvekt og flekser noe lavere enn på Soft Condition modellen på grunn av dynamikken i skien. Medium splay (…sier noe om hvor mye de åpner i tupp og bakende når de klemmes mot hverandre/underlaget, og er viktig fordi skien ikke skal ´brøyte seg ned´ i myk/løs snø. Soft Condition har mer sprik/splay enn Regular I skate. Klassisk Plus har mer sprik enn Cold, forklarer Østlien) på fram og bakski gir en jevn overgang til medium lange trykksoner. Dette gir en skøyteski som presterer best i høye hastigheter og i faste, raske løyper.

REDLINE 2.0 SKATE SOFT CONDITION har et kortere og lavere nullspenn og halvvektsspenn enn Regular modellen. Det er noe mer splay foran og bak noe som gir jevne overganger til trykksonene. Trykksoner for Soft Condition er relativt korte og sitter litt nærmere balansepunktet enn hva de gjør på Regular-modellen. På fullvekt holder spennet godt i mot og verdiene her vil nok ligge høyere enn på Regular modellen. Dette gjør at vi får en ski som starter veldig raskt og som flyter veldig godt iløsere forhold og er lettgått i lavere fart. Fleksverdien er generelt litt høyere på Soft Condition sammenliknet med Regular med tanke på at skiene er mindre dynamiske.

Madshus Redline Skate 2.0 kommer i lengder fra 172 – 192/5cm (Lengdeintervallene øker med 5 cm)

Oppsummert: Det er skienes spennbue, spennkarakter og dermed skiens kontakt og trykk mot snøen som skiller disse modellene fra hverandre. Skiene ligger forskjellig mot snøen både i nullspenn, halvvekt og fullvekt.

Nye Madshus Redline 2.0 Classic kommer klar for nye Move bindingssytem der man skal kunne justere bindingen i fart for bedre glid/feste. Foto: Madshus.
Redline classic; ny utforming, spennprofil men samme definisjoner på bruksområder

MADSHUS REDLINE 2.0 CLASSIC: Som nevnt kommer Redline 2.0 også i klassiskutgave. Østlien forklarer videre: -Den nye toppmodellen Redline Classic 2.0 har en helt ny utforming når det gjelder geometri (skienes form, høyde, bredde, 3D) og spennprofil. På de klassiske modellene beholder vi navnene Cold og Plus. Skiens oppbygning, grunnkonstruksjon og den nye P300-sålen er likepå begge modellene. De to klassiske modellene kommer med Move bindingsplate.

Teknisk sett kan de to skateutgavene oppsummeres slik (Østlien/Madshus):

REDLINE 2.0 Classic Cold har forholdsvis høyt nullspenn med en lang fin spennbue, hvor høyeste punktet i spennbuen ligger omtrent rett i forkant av balansepunktet. Medium splay foran og bak på skiene sikrer jevne overganger mot middels lange trykksoner beregnet for tørr og kald snø. Skiene har mer masse og stivere geometri på fram og bakskiene noe som gir en mer optimal trykkfordeling mot snøen. Ny og forbedret sidecut bidrar til bedre flyt og raskere ski. Fleksverdien ligger generelt lavere på Cold skiene enn på Plus. Det er nå mulig å manipulere skiens spenn mye mer enn hva som var mulig tidligere ved hjelp av det nye Move systemet hvor bindingen kan flyttes i fart. Move systemet gir mulighet til å flytte bindingen 48mm i lengderetning mot 21 mm på tradisjonell Nis plate.

REDLINE 2.0 Classic Plus har lavere nullspenn hvor høyeste punktet i spennbuen ligger litt lengre foran balansepunktet for lett føring av skiene. Generelt høyere kammerhøyder på Plus skiene på både hel og halvvekt. Mer

Nye Madshus Redline 2.0 som fås i butikken skal være helt lik skiene worldcup-løperne bruker, her representert ved tidligere skistjerne Thomas Alsgaard. Foto: Madshus.

sprik foran og bak på skiene sikrer jevne over ganger mot korte trykksoner beregnet for våt og fuktig snø. Skiene har mer masse og stivere geometri på fram og bakskiene noe som gir en mer optimal trykkfordeling mot snøen. Ny og forbedret sidecut bidrar til bedre flyt og raskere ski. Ny P-300 såle med meget gode egenskaper på våt snø og et veldig bredt bruksområde. Fleksverdien ligger generelt høyere på Plus skiene enn på Cold. Det er nå mulig å manipulere skiens spenn mye mer enn hva som var mulig tidligere ved hjelp av det nye Move systemet hvor bindingene kan flyttes i fart. Move systemet gir mulighet til å flytte bindingen 48mm i lengderetning mot 21 mm på tradisjonell NIS plate.

Madshus Redline 2.0 klassisk kommer i lengde 182-207/5 cm., og klargjort for Move bindingsplate.

Oppsummert: Det er skienes spennbue, spennkarakter og dermed skiens kontakt og trykk mot snøen som skiller disse modellene fra hverandre. Skiene ligger forskjellig mot snøen både i nullspenn, halvvekt og fullvekt.

Write A Comment