Utdanningssjef i forbundet for langrenn, Per Nymoen sier at lisensinntektene fra turrennløp ikke gir noe overskudd av betydning i regnskapet til skiforbundet. – En viktig grunn for innføringen av lisensen er pålegg fra overordnet forbund om forsikring i forbindelse med konkurranse, sier han.

Av: Steffen R. Larssen

IllbildeLisens
Lisensen for skiopplevelser i turrenn-form ser ikke ut til å øke.

Lisensutgiften har økt for turrennløpere de siste årene, og spesielt engangslisensen blir i sum av en viss størrelse hvis man går noen renn i løpet av vinteren. Samtidig har skiforbundet utviklet et tilbud på årslisens der man er grundig dekket hele året, også under trening og i utenlandske turrenn.

 

Årslisens best for løperen

Nymoen forteller at det var et eget mål å vise at dersom man betalte 2-3 engangslisenser ville det komme tydelig frem at en årslisens ville være en mer kostnadseffektiv løsning for renndeltakerne. Og da ville man også være dekket hele året. – De forsikringsfolkene jeg har snakket med sier at folk alltid bør ha en idrettsforsikring i tillegg til sine andre forsikringer, uten at jeg kan være et ”sannhetsvitne” for at det er 100% riktig. Men den dekker mer enn ´hus og hjem´-forsikringer vil gjøre. Det er en veldig god forsikring vi kan tilby nå, som også dekker belastningsskader. Tradisjonelt vil ikke forsikringsselskaper dekke belastningsskader, fordi det er vanskelig å finne årsaken og varighet/alvorlighetsgrad for disse.

 

Ikke inntektskilde

Men Nymoen vil gjerne avkrefte at dette er en viktig inntektskilde for forbundet: -Jeg kan avkrefte med en gang at det er det. Fra omtrent 1990 vil jeg si at vi har hatt omtrent kr 0,- i inntekt. Det er en større verdi for oss å ha folk registrert som medlemmer.

Per Nymoen, Utdanningssjef i skiforbundet tror egne klubber for turrenn kan være en idé.
Per Nymoen, Utdanningssjef i skiforbundet tror egne klubber for turrenn kan være en idé.

Prisen ikke videre opp

– Vi satte prisen på engangslisensen bevisst ganske høyt, nettopp for å folk til å se at det lønner seg å løse årslisens. Men jeg har for tiden ingen signaler på at prisen skal videre opp, sier Nymoen.

 

Få klubber for turrennløpere

Noe av grunnen til å øke lisensprisen var vel egentlig å få skiklubbene i landet til å rekruttere turrennløpere inn i klubbene. Men der mangler det kanskje litt?

 

– Ja, man kunne jo laget egne klubber som bare driver med turrenn, det er en tanke jeg har hatt men som jeg ikke har kommet noe lengre med. Per Nymoen.

Utdanningsansvarlig Per Nymoen er enig: – Ja, det er vanskelig å finne klubber som har et aktivt miljø for, eller rekrutterer turrennløpere. Men grunnen til at det nå er et stort gap mellom hele gruppen som går turrenn og antallet som er medlem i klubber er at vi i -87 så en nedgang i deltakelsen. Vi ville finne tiltak for å motvirke det og åpnet for å delta i turrenn uten å være medlem i klubb, som man måtte frem til da. Vi mente det var nødvendig for å unngå videre nedgang. Men det var uheldig for vår videre medlemsstatistikk.

 

Mange har har lederansvar i klubber

Nymoen forteller videre at selv om forbundet ikke har noen statistikk på det så tror han at mange som går turrenn heller er involvert som frivillige eller ansvarlige i klubbene: -De fleste klubbene har fokus på ski for ungdom, og i tillegg prestasjoner og fremgang for disse. De voksne som er involvert jobber for disse barna, tror jeg. Da har de ofte ikke tid til å delta på egne vegne på trening, etc. til turrenn, men deltar gjerne i renn for det.

 

Gjerne debatt

Men turrenn er jo også et lavterskeltilbud til mange flere voksne, også de som ikke har vært utøver som ung, eller har ansvar i klubber. Tanken om at skiforbundet gjennom en økt lisens vil legge bedre til rette for, og invitere turrennløpere enda mer inn i varmen er jo god. Men da må man jo ha et tilbud for trening og et miljø å gå til?

– Ja, man kunne jo laget egne klubber som bare driver med turrenn, det er en tanke jeg har hatt men som jeg ikke har kommet noe lengre med, sier Nymoen. Men jeg er gjerne med på en videre debatt om hvordan vi kan utvikle et bedre tilbud til turrennløpere, avslutter han.

Write A Comment